Geboortezorg D'OR

De komst van een kind is een bijzonder moment in jullie leven. Het is een fysiologisch, psychisch en ook emotioneel natuurlijk proces.

Iedere vrouw weet in diepste wezen wat zij moet doen, niet alleen maar omdat er tijdens de zwangerschap en bevalling een hormoon vrij komt, maar vanuit de vrouwelijke oerkracht die in iedere vrouw leeft. Het wordt als het ware van generatie tot generatie overgedragen.

Het gevoel van geborgenheid, veiligheid en het zich in een vertrouwde omgeving bevinden, moedigt een barende vrouw aan om zich open te stellen en vrij en ongeremd te handelen.

Ik nodig je uit om naar deze kracht in jezelf op zoek te gaan en te gebruiken.

Nu leven wij in een maatschapij die van ons als vrouw op lichamelijk, psychologisch en ook emotioneel gebied meer vraagt dan ooit.

Het lijkt soms wel alsof het kind krijgen, het verwelkomen en het daadwerkelijk inbedden in ons leven moet gaan volgens een bepaald verwachtingspatroon, terwijl iedereen het op zijn eigen tempo en manier zou moeten kunnen doen. 

Graag begeleid ik jullie een stuck in deze bijzondere phase  van jullie leven.

Vrouwen die baren in hun eigen intieme en private omgeving zonder inbreuk van buiten af kunnen beter in hun eigen kracht blijven staan en het baringsproces als een waardevolle toevoeging ervaren in hun ontwikkeling als vrouw zijnde en moeder wordende.                   

Het zal mij een eer zijn om jullie tijdens deze bijzondere reis te mogen begeleiden en te steunen.

Tijdens deze bijzondere gebeurtenis kan ik jullie begeleiden als Doula, klassieke homeopathe en als kraamverzorgster.

Dit houdt in dat ik jullie de hele periode vanaf de 12de week tot 6 weken na de bevalling ga begeleiden.

Indien er nog een verlenging wenselijk is, is dat bespreekbaar.